DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe to usługa polegająca na udzielaniu porad w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Czynności tak rozumianego doradztwa podatkowego obejmują:
 • działania związane z udzielaniem porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • działania związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
 • działania związane ze sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Co oferujemy Naszym Klientom?

POLFINANS od lat świadczy na rzecz swoich Klientów profesjonalne usługi doradztwa podatkowego. Nasza oferta obejmuje:
 • konsultacje,
 • udzielanie pisemnych i ustnych porad w zakresie problematyki podatkowej,
 • szybki dostęp do porad za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • wykonywanie analiz wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta,
 • sporządzanie opinii dla podatników i płatników,
 • analizy umów zawieranych przez podmioty powiązane,
 • sporządzanie analiz i korekt projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych,
 • planowanie podatkowe,
 • optymalizację podatkową,
 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • występowanie w sprawach skarg i zażaleń przed sądami administracyjnymi,
 • przedstawicielstwo w podatku VAT dla podmiotów spoza Unii Europejskiej,
 • przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu podatków,

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji z podmiotami powiązanymi:

PDF WORD

Ile to kosztuje?

Oferowane przez POLFINANS usługi doradztwa podatkowego są w pełni dostosowywane do potrzeb i oczekiwań klienta. W związku z powyższym koszt usługi, sposób rozliczania, a także płatności ustalamy bezpośrednio z zainteresowanym Klientem. Stałym Klientom oferujemy korzystny system rozliczania ryczałtowego.
doradztwo podatkowe
doradztwo biznesowe
usługi księgowe
kadry i płace